sửa bếp ga bên đánh lửa bên không đánh lửa

sửa bếp gas

sửa bếp ga bên đánh lửa bên không đánh lửa

Nguyên nhân: do ic bị mất điện

Khắc phục:

– các bạn tháo mặt kính ra kiểm tra xem dây từ cục sứ đánh lửa tới IC có bị chuột cắn hay đứt không.

– Kiểm tra công tắc có bị hư không: cách kiểm tra các bạn rút đầu dây chỗ

sửa bếp gas

sửa bếp gas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *